close
Được viết bởi Giang Võ
20/03/2020

Sở xây dựng Bình Dương vừa công bố danh sách các dự án phát triển nhà ở tại Bình Dương được phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở hay còn gọi là đất nền dự án. Danh sách 54 dự án được cập nhật từ công bố mới nhất theo từng khu vực.

MỤC LỤC

I.   Khu vực Thành phố Thủ Dầu Một


II.  Khu vực Thành phố Thuận An


III. Khu vực Thành phố Dĩ An


IV. Khu vực Thị xã Bến Cát


V.  Khu vực Thị xã Tân Uyên


VI. Khu vực Bàu Bàng

 

I. KHU VỰC THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

Khu dân cư Phú Thuận (giai đoạn 1)

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Phúc Đạt

Vị trí dự án

Phường Phú Lợi, TP.TDM, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

405 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

146 lô

Quyết định của UBND tỉnh

1412/QĐ-UBND ngày 29/05/2018

 

II. KHU VỰC THUẬN AN

Xem nhanh:

1. Dự án Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh II

2. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh III

3. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh V

4. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Đạt

5. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Khang

6. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Phát

7. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Lộc

8. Khu nhà ở Cửu Long

9. Khu nhà ở Thái Bình Dương

10. Khu nhà ở An Phú 1

11. Khu nhà ở thương mại Phú Gia Huy

12. Khu nhà ở thương mại Phú Huy

13. Khu nhà ở chuyên gia Phú Uy Khang

14. Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong An Phú

15. Khu nhà ở thu nhập thấp Lê PhongThuận Giao

16. Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn

17. Khu nhà ở Bình Chuẩn

 

1. Dự án Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh II

Chủ đầu tư

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

Vị trí dự án

KP 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

77 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

1733/QĐ-UBND ngày 07/07/2016

 

2. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh III

 

Chủ đầu tư

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

Vị trí dự án

Phường An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

92 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

556/QĐ-UBND ngày 10/03/2017

 

3. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh V

 

Chủ đầu tư

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

Vị trí dự án

Phường An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

99 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

1784/QĐ-UBND ngày 06/07/2017

Sơ đồ vị trí 1/500 khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh VSơ đồ vị trí 1/500 khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh V

4. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Đạt

 

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Phát triển đô thị Việt Nam

Vị trí dự án

ĐT743, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

301 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

151/QĐ-UBND ngày 18/01/2019

Bản đồ phân lô khu nhà ở thương mại Phú Hồng ĐạtBản đồ phân lô khu nhà ở thương mại Phú Hồng Đạt

5. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Khang

Chủ đầu tư

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

Vị trí dự án

ĐT743, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

320 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

152/QĐ-UBND ngày 18/01/2019

 

6. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Phát

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam

Vị trí dự án

Phường Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

216 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

11 lô

Quyết định của UBND tỉnh

1076/QĐ-UBND ngày 24/4/2019

Dự án khu nhà ở thương mại Phú Hồng PhátDự án khu nhà ở thương mại Phú Hồng Phát

7. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Lộc

Chủ đầu tư

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

Vị trí dự án

Phường Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

238 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

13 lô

Quyết định của UBND tỉnh

1077/QĐ-UBND ngày 24/4/2019

 

8. Khu nhà ở Cửu Long

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Doanh

Vị trí dự án

Phường Bình Hoà, TX.Thuận An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

103 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

859/QĐ-UBND ngày 03/04/2018

Dự án khu nhà ở Cửu Long Dự án khu nhà ở Cửu Long

9. Khu nhà ở Thái Bình Dương

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thái Bình Dương

Vị trí dự án

Phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

112 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

1915/QĐ-UBND ngày 13/07/2018

 

10. Khu nhà ở An Phú 1

Chủ đầu tư

Công ty TNHH TMDV Hoàng Trà My

Vị trí dự án

Phường An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

198 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

39 lô

Quyết định của UBND tỉnh

150/QĐ-UBND ngày 18/01/2019

Dự án khu nhà ở An Phú 1

Dự án khu nhà ở An Phú 1

11. Khu nhà ở thương mại Phú Gia Huy

Chủ đầu tư

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

Vị trí dự án

Phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

329 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

1987/QĐ-UBND ngày 10/7/2019

Sơ đồ khu nhà ở thương mại Phú Gia HuySơ đồ khu nhà ở thương mại Phú Gia Huy

12. Khu nhà ở thương mại Phú Huy

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh

Vị trí dự án

Phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

102 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

285/QĐ-UBND ngày 03/02/2020

 

13. Khu nhà ở chuyên gia Phú Uy Khang

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Quản lý đầu tư Phát triển đô thị Việt Nam

Vị trí dự án

Phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

46  lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

285/QĐ-UBND ngày 03/02/2020

 

14. Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong An Phú

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

Vị trí dự án

Phường An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

191 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

04 lô

Quyết định của UBND tỉnh

2452/QĐ-UBND ngày 23/8/2019

Dự án khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong An PhúDự án khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong An Phú

15. Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Thuận Giao

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

Vị trí dự án

Phường Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

171 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

26 lô

Quyết định của UBND tỉnh

2451/QĐ-UBND ngày 23/8/2019

Dự án khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Thuận GiaoDự án khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Thuận Giao

16. Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

Vị trí dự án

Phường Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

245 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

42 lô

Quyết định của UBND tỉnh

2587/QĐ-UBND ngày 09/9/2019

Sơ đồ dự án khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn

Sơ đồ dự án khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn

17. Khu nhà ở Bình Chuẩn

Chủ đầu tư

Công ty TNHH MTV Đầu tư BĐS Quang Huy

Vị trí dự án

Phường Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

35 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

3537/QĐ-UBND ngày 29/11/2019

 

Thành phố Thuận An không chỉ thu hút các nhà đầu tư bất động sản về các phân đất nền mà còn cả về các dự án nhà ở căn hộ. Tìm hiểu ngay những dự án căn hộ MỚI NHẤT tại Thuận An và các khu vực phát triển khác của Bình Dương bằng cách tải tài liệu dưới đây:

Các dự án căn hộ mới nhất Bình Dương 2020

III. KHU VỰC THÀNH PHỐ DĨ AN

Xem nhanh:

1. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh VI

2. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh VIII

3. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh IX

4. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh X

5. Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp

6. Khu nhà ở thương mại Phú Gia

7. Khu nhà ở thương mại Phú Vinh

8. Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp (mở rộng)

9. Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Bình

10. Khu nhà ở thương mại Chương Dương

11. Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Bình (giai đoạn 2)

12. Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Bình (giai đoạn 3)

13. Khu nhà ở 22 tháng 12

14. Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Đông Hiệp

15. Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Đông Hiệp 2

16. Khu nhà ở Tây A

17. Khu nhà ở Tân Hoà

18. Khu nhà ở Phúc Đạt

19. Khu nhà ở Đông Thành

20. Khu nhà ở thuơng mại Hoàng Nam

 

1. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh VI

Chủ đầu tư

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

Vị trí dự án

Phường Bình An, TX. Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

378 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

13 lô

Quyết định của UBND tỉnh

3577/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Bản đồ quy hoạch khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh VI Bản đồ quy hoạch khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh VI 

2. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh VIII

Chủ đầu tư

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

Vị trí dự án

Phường Bình Chuẩn, TX. Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

643 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

15 lô

Quyết định của UBND tỉnh

2429/QĐ-UBND ngày 29/08/2018

Sơ đồ phân lô khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh VIIISơ đồ phân lô khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh VIII

3. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh IX

Chủ đầu tư

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

Vị trí dự án

Phường Bình An, TX. Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

342 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

06 lô

Quyết định của UBND tỉnh

2954/QĐ-UBND ngày 22/10/2018

 

4. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh X

Chủ đầu tư

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

Vị trí dự án

Phường Bình An, TX. Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

233 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

36 lô

Quyết định của UBND tỉnh

2955/QĐ-UBND ngày 22/10/2018

Sơ đồ vị trí tỷ lệ 1/5000 khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh VI - IX - X

Sơ đồ vị trí tỷ lệ 1/5000 khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh VI - IX - X

5. Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp

Vị trí dự án

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Đông An, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

333 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

91 lô

Quyết định của UBND tỉnh

2638/QĐ-UBND ngày 05/10/2016

Dự án khu nhà ở Phú Mỹ HiệpDự án khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp

6. Khu nhà ở thương mại Phú Gia

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Quản lý đầu tư Phát triển đô thị Việt Nam

Vị trí dự án

Phường Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

222 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

3168/QĐ-UBND ngày 30/10/2019

 

7. Khu nhà ở thương mại Phú Vinh

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh

Vị trí dự án

Phường Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

247 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

3169/QĐ-UBND ngày 30/10/2019


8. Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp (mở rộng)

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp

Vị trí dự án

Phường Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

69 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

26 lô

Quyết định của UBND tỉnh

3456/QĐ-UBND ngày 07/12/2017

 

9. Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Bình

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

Vị trí dự án

Phường Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

288 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

06 lô

Quyết định của UBND tỉnh

93/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

 

10. Khu nhà ở thương mại Chương Dương

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Chương Dương

Vị trí dự án

Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

68 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

07 lô

Quyết định của UBND tỉnh

136/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

 

11. Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Bình (giai đoạn 2)

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

Vị trí dự án

Phường Tân Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

130 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

13 lô

Quyết định của UBND tỉnh

239/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

Bản đồ quy hoạch 1/500 khu nhà ở thu nhập thấp Tân Bình (giai đoạn 2)Bản đồ quy hoạch 1/500 khu nhà ở thu nhập thấp Tân Bình (giai đoạn 2)

12. Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Bình (giai đoạn 3)

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

Vị trí dự án

Phường Tân Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

57 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

01 lô

Quyết định của UBND tỉnh

1825/QĐ-UBND ngày 04/07/2018

 

13. Khu nhà ở 22 tháng 12

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Hoàng Trúc My

Vị trí dự án

Phường Bình An, TX. Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

177 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

01 lô

Quyết định của UBND tỉnh

314/QĐ-UBND ngày 31/01/2018

 

14. Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Đông Hiệp

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

Vị trí dự án

Phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

147 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

01 lô

Quyết định của UBND tỉnh

500/QĐ-UBND ngày 28/02/2018

 

15. Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Đông Hiệp 2

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

Vị trí dự án

Phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

95 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

1286/QĐ-UBND ngày 17/5/2019

Vị trí khu đất quy hoạch 1/500 khu nhà ở thu nhập thấp Tân Đông Hiệp 2Vị trí khu đất quy hoạch 1/500 khu nhà ở thu nhập thấp Tân Đông Hiệp 2

16. Khu nhà ở Tây A

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp

Vị trí dự án

Phường Đông Hòa, TX.Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

47 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

18 lô

Quyết định của UBND tỉnh

966/QĐ-UBND ngày 12/04/2018

Khu nhà ở Tây AKhu nhà ở Tây A

17. Khu nhà ở Tân Hoà

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp

Vị trí dự án

Phường Đông Hòa, TX.Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

88 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

1518/QĐ-UBND ngày 07/06/2018

 

18. Khu nhà ở Phúc Đạt

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Phúc Đạt

Vị trí dự án

Phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

164 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

02 lô

Quyết định của UBND tỉnh

1824/QĐ-UBND ngày 04/07/2018

Mặt bằng khu nhà ở Phúc ĐạtMặt bằng khu nhà ở Phúc Đạt

>>>>Xem thêm dự án cùng chủ đầu tư Phúc Đạt phân khúc căn hộ

dự án căn hộ Phúc Đạt Connect

19. Khu nhà ở Đông Thành

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thái Bình Dương

Vị trí dự án

Phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

57 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

2006/QĐ-UBND ngày 20/07/2018

 

20. Khu nhà ở thuơng mại Hoàng Nam

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Dịch vụ BĐS và XD Hoàng Nam

Vị trí dự án

Phường Tân Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

52 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

2125/QĐ-UBND ngày 23/7/2019

Dự án khu nhà ở thương mại Hoàng NamDự án khu nhà ở thương mại Hoàng Nam

Nhu cầu của khách hàng trong việc lựa chọn nhà ở tại Dĩ An Bình Dương để đầu tư ngày càng cao. Các dự án bất động sản Bình Dương không chỉ riêng đất nền mà còn các căn hộ chung cư đều đem lại giá trí đầu tư cao. Hãy xem ngay tài liệu các căn hộ mới nhất tại Dĩ An ngay hôm nay.

Các dự án căn hộ mới nhất Bình Dương 2020

IV. KHU VỰC THỊ XÃ BẾN CÁT

Xem nhanh:

1. Khu nhà ở thương mại Chánh Phú Hoà

2. Khu nhà ở Mỹ Phước 4 – Khu A

3. Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi

4. Khu nhà ở Mỹ Phước Khánh

5. Khu nhà ở Hưng Phát An Điền

 

1. Khu nhà ở thương mại Chánh Phú Hoà

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi

Vị trí dự án

Phường Chánh Phú Hoà, TX.Bến Cát, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

272 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

2712/QĐ-UBND ngày 06/10/2017

Khu nhà ở thương mại Chánh Phú HoàKhu nhà ở thương mại Chánh Phú Hoà

2. Khu nhà ở Mỹ Phước 4 – Khu A

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi

Vị trí dự án

Phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

574 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

118 lô

Quyết định của UBND tỉnh

709/QĐ-UBND ngày 19/03/2018

 

3. Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi

Vị trí dự án

Phường Hoà Lợi, TX.Bến Cát, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

410 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

1516/QĐ-UBND ngày 07/06/2018

 

4. Khu nhà ở Mỹ Phước Khánh

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

Vị trí dự án

Phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

240 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

60 lô

Quyết định của UBND tỉnh

2612/QĐ-UBND ngày 10/9/2019

Lô đất nền khu nhà ở Mỹ Phước KhánhLô đất nền khu nhà ở Mỹ Phước Khánh

5. Khu nhà ở Hưng Phát An Điền

Chủ đầu tư

Công ty CP Đầu tư Phát Hưng

Vị trí dự án

Xã An Điền, thị xã Bến Cát, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

296 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

304/QĐ-UBND ngày 03/02/2020

Bản đồ phân lô Hưng Phát An ĐiềnBản đồ phân lô Hưng Phát An Điền

Các dự án căn hộ mới nhất Bình Dương 2020

V. KHU VỰC THỊ XÃ TÂN UYÊN

Xem nhanh:

1. Khu nhà ở Hội Nghĩa

2. Khu nhà ở Tuấn Điền Phát

3. Khu nhà ở Tuấn Điền Phát 2

4. Khu nhà ở Bình Mỹ

5. Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Phước Khánh

 

1. Khu nhà ở Hội Nghĩa

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Hoàng Hùng

Vị trí dự án

Xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

1101 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

2474/QĐ-UBND ngày 06/09/2018

Khu nhà ở Hội NghĩaKhu nhà ở Hội Nghĩa

2. Khu nhà ở Tuấn Điền Phát

Chủ đầu tư

Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phát

Vị trí dự án

Phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

604 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

2082/QĐ-UBND ngày 19/7/2019

Khu nhà ở Tuấn Điền PhátKhu nhà ở Tuấn Điền Phát

3. Khu nhà ở Tuấn Điền Phát 2

Chủ đầu tư

Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phát

Vị trí dự án

Xã Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

240 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

60 lô

Quyết định của UBND tỉnh

1937/QĐ-UBND ngày 05/7/2019

 

4. Khu nhà ở Bình Mỹ

Chủ đầu tư

Công ty CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Nhà Bình Dương

Vị trí dự án

Xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

151 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

2875/QĐ-UBND ngày 12/10/2018

  4. Khu nhà ở Bình Mỹ Chủ đầu tư 	 Công ty CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Nhà Bình Dương   Vị trí dự án 	 Xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương   Số lô đất ở được bán (lô) 	 151 lô   Số lô đất ở không được bán (lô) 	 0 lô   Quyết định của UBND tỉnh 	 2875/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 Lô đất nền khu nhà ở Bình MỹLô đất nền khu nhà ở Bình Mỹ

5. Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Phước Khánh

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư BĐS Thái Bình

Vị trí dự án

Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

394 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

05 lô

Quyết định của UBND tỉnh

3285/QĐ-UBND ngày 07/11/2019

Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Phước KhánhKhu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Phước Khánh


VI. KHU VỰC BÀU BÀNG

Xem nhanh:

1. Khu nhà ở Đức Phát (khu A+khu B)

2. Khu nhà ở nông thôn Nam Long

3. Khu nhà ở Tài Lộc

4. Khu nhà ở nông thôn Nam Long 3

5. Khu nhà ở Tuấn Điền Phát 3

6. Khu nhà ở Lộc Phát

 

1. Khu nhà ở Đức Phát (khu A+khu B)

Chủ đầu tư

Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Đức Phát

Vị trí dự án

Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

311 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

3909/QĐ-UBND ngày 27/12/2019

Khu nhà ở Đức PhátKhu nhà ở Đức Phát

2. Khu nhà ở nông thôn Nam Long

Chủ đầu tư

Công ty CP BĐS Lộc Đại Phát

Vị trí dự án

Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

1284 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

72/QĐ-UBND ngày 09/01/2020

 

3. Khu nhà ở Tài Lộc

Chủ đầu tư

Công ty CP Cao su Tài Lộc

Vị trí dự án

Xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

525 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

306/QĐ-UBND ngày 03/02/2020

Dự án khu nhà ở Tài LộcDự án khu nhà ở Tài Lộc

4. Khu nhà ở nông thôn Nam Long 3

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh

Vị trí dự án

Xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

908 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

79/QĐ-UBND ngày 09/01/2020

 

5. Khu nhà ở Tuấn Điền Phát 3

Chủ đầu tư

Công ty TNHH BĐS Tuấn Điền Phát

Vị trí dự án

Xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

591 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

168/QĐ-UBND ngày 17/01/2020

Đất nền khu nhà ở Tuấn Điền Phát 3Đất nền khu nhà ở Tuấn Điền Phát 3

6. Khu nhà ở Lộc Phát

Chủ đầu tư

Công ty CP Cao su Lộc Phát

Vị trí dự án

Xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Số lô đất ở được bán (lô)

467 lô

Số lô đất ở không được bán (lô)

0 lô

Quyết định của UBND tỉnh

307/QĐ-UBND ngày 03/02/2020

 

Trên đây là danh sách cập nhật mới nhất các dự án đất nền Bình Dương năm 2020. Để biết thêm thông tin chi tiết các dự án anh chị vui lòng liên hệ Hotline để được tư vấn chi tiết. Đừng quên để lại thông tin bên dưới để nhận email thông tin mới nhất về các dự án bất động sản tại Bình Dương.

Hotline: 0908 480 055          I         Hotmail: sales@homenext.vn

HomeNext Corporation - Sàn giao dịch và tư vấn bất động sản hàng đầu Bình Dương

Bên cạnh công bố danh sách các dự án có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây nhà thì Sở xây dựng cũng đã công bố 114 dự án nhà ở tại Bình Dương đã được phê duyệt 1/500. Hãy tải ngay tài liệu dưới đây:

New call-to-action

banner-youtube-bds-homenext

Let Us Know What You Thought about this Post.

Put your Comment Below.

Bài viết liên quan:

Giá đất Dĩ An tăng đột biến những tháng cuối năm 2019

Từ năm 2017 đến nay, thị trường bất động sản Bình Dương có những tiến triển mạnh mẽ so với những năm về trước. Cụ thể là...

Tổng hợp những dự án nhà ở mới nhất Bình Dương

Đầu tư nhà ở tại Bình Dương chưa bao giờ ngưng HOT. Năm 2019 được xem là một năm khởi sắc của bất động sản Bình Dương kh...

Thời điểm vàng của BĐS công nghiệp phía Bắc Bình Dương

Bình Dương được biết đến là “thủ phủ công nghiệp” với 28 khu công nghiệp đang hoạt động. Sau những thành công  của các K...

DANH MỤC SẢN PHẨM
nha-pho-binh-duong-1
can-ho-binh-duong-1
cho-thue-binh-duong-1
nha-dat-binh-duong-1
20190514_OKIE_Grey

Sản phẩm của chúng tôi đến từ các tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Hơn nữa, chúng tôi sẽ đem đến cho anh chị những trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời. Sự hài lòng của quý khách hàng là niềm tự hào của chúng tôi.