close
Được viết bởi Giang Võ

Việc người dân, tổ chức sử dụng đất cũng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Nhà nước. Nhưng không phải ai sử dụng đất cũng phải nộp tiền sử dụng đất, có 1 vài trường hợp đặc biệt sẽ được miễn giảm hay không cần phải nộp tiền sử dụng đất. Vậy, đối tượng nào phải trả tiền sử dụng đất năm 2020? Lời giải đáp có ngay sau đây:

1. Trước tiên định nghĩa tiền sử dụng đất là gì?

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất (Theo khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai 2013).

nộp tiền sử dụng đấtNgười dân, tổ chức sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước

Dựa trên các căn cứ theo: Diện tích đất được giao, mục đích sử dụng đất, giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định hoặc giá đất cụ thể.

2. Đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP có 3 nhóm đối tượng sau sẽ phải nộp tiền sử dụng đất bao gồm:

Đối tượng 1: Người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau:

- Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở.

- Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

- Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng;

- Tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

mẫu thông báo nộp tiền sử dụng đấtMẫu thông báo nộp tiền sử dụng đất

Đối tượng 2: Người đang sử dụng đất được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa trong các trường hợp sau:

- Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có nguồn gốc được giao không thu tiền sử dụng đất, nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa.

- Đất nông nghiệp có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có thu tiền sử dụng đất.

- Đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất chuyển sang sử dụng làm đất ở có thu tiền sử dụng đất.

- Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất nay chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa đồng thời với việc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Đối tượng 3: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm nhà ở, đất phi nông nghiệp được Nhà nước công nhận có thời hạn lâu dài trước ngày 01/7/2014 khi được cấp Giấy chứng nhận thì phải nộp tiền sử dụng đất.

Tìm hiểu ngay dự án bất động sản tại Bình Dương có pháp lý rõ ràng ngay sau đây:

CTA-xem-chi-tietDự án căn hộ Astral City Bình Dương – thông tin mới nhất

CTA-xem-chi-tietDự án căn hộ The Emerald Golf View Bình Dương - thông tin mới

3. Hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất phải nộp khi Nhà nước giao đất

Trường hợp 1: Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền trúng đấu giá.

tính tiền sử dụng đấtTính tiền sử dụng đất phải nộp cho nhà nước

Trường hợp 2: Không thông qua đấu giá

Tiền sử dụng phải nộp khi tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất được xác định theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp

=

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất

x

Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất

-

Tiền sử dụng đất được giảm (nếu có)

-

Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có)

Lưu ý: Trường hợp được giao đất nhưng không đưa vào sử dụng hoặc chậm tiến độ so với tiến độ ghi trong dự án thì người sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất được tính bằng tiền thuê đất hằng năm.

4. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất

Có 4 trường hợp về thời hạn nộp tiền sử dụng đất như sau:

+ Khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất

Các trường hợp được giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhưng chưa nộp hoặc nộp chưa đủ tiền sử dụng đất thì trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Nghị định 45 thu tiền sử dụng đất.

Các trường hợp chậm nộp mà không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải chịu phạt chậm nộp theo quy định tại khoản 5.

Các trường hợp được giao đất từ sau ngày Nghị định có hiệu lực thì người sử dụng đất phải kê khai và nộp xong tiền sử dụng đất trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người sử dụng đất nhận bàn giao mốc giới mặt bằng đã được giải toả để sử dụng đất.

thời hạn nộp tiền sử dụng đấtSử dụng đất có thu tiền sử dụng đất

Trường hợp 1 lô đất phải bàn giao từng phần thì việc tính tiền sử dụng đất căn cứ vào diện tích đất thực tế bàn giao cho đơn vị sử dụng.

Đối với các tổ chức trong nước được giao đất theo các dự án đầu tư được duyệt để xây dựng khu nhà ở, khu dân cư, khu đô thị mới, hoặc xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê thì được chậm nộp tiền sử dụng đất.

Thời gian được chậm nộp tối đa không quá 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, kể cả các trường hợp được giao đất trước ngày Nghị định có hiệu lực.

Sau thời gian được phép chậm nộp tiền sử dụng đất quy định tại Điều này mà chưa nộp đủ tiền sử dụng đất thì ngoài việc phải nộp đủ tiền sử dụng đất theo quy định còn phải chịu phạt chậm nộp. Cứ mỗi ngày chậm nộp tiền sử dụng đất thì chịu phạt là 0,1% (1/1000) tính trên số tiền sử dụng đất chậm nộp ngân sách nhà nước.

Tìm hiểu thêm dự án có pháp lý rõ ràng, minh bạch - Eco Xuân Sky Residences

dự án căn hộ Eco Xuân Sky Residences Quốc lộ 13, thuận An, Bình Dương

+ Khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Khi chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất không phải thu tiền sử dụng đất sang loại đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 6 của Nghị định thì thời hạn nộp tiền sử dụng đất là 60 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo nộp tiền.

Quá thời gian quy định nộp tiền sử dụng đất nêu trên mà chưa nộp hoặc chưa nộp đủ tiền sử dụng đất cũng bị phạt chậm nộp theo quy định tại khoản 5 Điều 12 của Nghị định.

+ Khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 7 của Nghị định phải nộp tiền sử dụng đất trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo nộp tiền.

Người sử dụng đất nộp đủ tiền sử dụng đất một lần theo thông báo của cơ quan thuế thì được giảm 20% số tiền sử dụng đất phải nộp.

đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất năm 2020

Trong trường hợp người sử dụng đất mà có khó khăn về đời sống: hộ thuộc diện xoá đói, giảm nghèo, bị tai nạn bất ngờ, bệnh tật kinh niên phải điều trị dài ngày được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú xác nhận thì được chậm nộp tiền sử dụng đất và được ghi nợ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi nộp đủ số tiền sử dụng đất được phép chậm nộp thì được cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới hoặc khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải nộp đủ số tiền sử dụng đất chậm nộp.

CTA-xem-themTìm hiểu về giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất mới nhất

+ Khi mua nhà đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước bán cho người đang thuê tối đa là 10 năm. Mức nộp năm đầu không dưới 20%, mỗi năm sau nộp không dưới 8%. Nếu nộp 1 lần ngay khi ký hợp đồng mua nhà thì được giảm 20% tiền sử dụng đất phải nộp.

nộp tiền sử dụng đất

Nhà đang thuê thuộc chủ sở hữu của nhà nước

Trên đây là những quy định về các đối tượng nộp tiền sử dụng đất cũng như cách tính tiền sử dụng đất phải nộp. Để hiểu rõ hơn về các dự án có pháp lý rõ ràng và mới nhất tại Bình Dương anh chị hãy tải ngay tài liệu dưới đây.

CTA dự án nhà ở phê duyệt 1/500 tại bình dương 2020

HomeNext Corporation - Sàn môi giới và tư vấn Bất động sản hàng đầu tại Bình Dương

Hotline: 09080 480 055       I        Hotmail: sales@homenext.vn

Tìm hiểu ngay các bài viết pháp lý bất động sản tại Bình Dương ngay sau đây:

- Áp dụng hàng loạt các chính sách nhà đất mới năm 2020

- Hướng dẫn cách kiểm tra sổ đỏ, sổ hồng thật - giảkênh youtube HomeNext

Let Us Know What You Thought about this Post.

Put your Comment Below.

Bài viết liên quan:

DANH MỤC SẢN PHẨM
nha-pho-binh-duong-1
can-ho-binh-duong-1
cho-thue-binh-duong-1
nha-dat-binh-duong-1
20190514_OKIE_Grey

Sản phẩm của chúng tôi đến từ các tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Hơn nữa, chúng tôi sẽ đem đến cho anh chị những trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời. Sự hài lòng của quý khách hàng là niềm tự hào của chúng tôi.