close
Được viết bởi Khải Uyên

Năm 2020 nhiều chính sách nhà đất mới đã được công bố như: bảng giá đất mới theo giai đoạn, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, phạt nặng chủ đầu tư chậm làm “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở” cho cư dân,… những chính sách mới sẽ có hiệu lực kể từ tháng 01/2020.

1. Làm sổ đỏ cho dân không được chậm trễ

Nghị định 91/2019/NĐ-CP ban hành ngày 19/11/2019 và có hiệu lực ngày 5/1/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt. Nếu không nộp hồ sơ hoặc không cung cấp đầy đủ giấy tờ cho người mua thì chủ đầu tư sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu tới 1 tỷ đồng, cụ thể như sau:

Thời gian chậm trể

Mức phạt tương ứng

Vi phạm dưới 30 căn hộ

Vi phạm từ 30 đến dưới 100 căn hộ

Vi phạm từ 100 căn hộ

50 ngày đến 6 tháng

10 – 30 triệu đồng

30 – 50 triệu đồng

50 – 100 triệu đồng

Từ trên 6 tháng đến 9 tháng

30 – 50 triệu đồng

50 – 100 triệu đồng

100 – 300 triệu đồng

Từ trên 9 tháng đến 12 tháng

50 – 100  triệu đồng

100 – 300 triệu đồng

300 – 500 triệu đồng

Từ trên 12 tháng

100 – 300 triệu đồng

300 – 500 triệu đồng

500 triệu – 1 tỷ đồng

làm sổ đỏ theo chính sách nhà đất mới

Làm sổ đỏ cho người dân không được phép chậm trể từ năm 2020

CTA-xem-them Thủ tục mua bán nhà đất Bình Dương như thế nào ?

Tìm hiểu thêm dự án bất động sản Bình Dương năm 2020 có pháp lý rõ ràng dưới đây:

dự án Happy One Central

2. Phân lô, bán nền sai quy định

Với hàng loạt các sai phạm về phân lô, bán nền trong năm 2019. Năm 2020, những trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê không đủ kiện sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Cụ thể:

- Các trường hợp không đủ một trong các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Hoặc, đủ điều kiện quy định nhưng chưa được UBND cấp tỉnh cho phép theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 194 của Luật đất đai thì mức xử phạt cụ thể như sau:

Diện tích đất chuyển nhượng vi phạm

Mức phạt tương ứng

Dưới 0,5 héc ta

Từ 20 – 50 triệu đồng

Từ 0,5 héc ta đến dưới 1 héc ta

Từ 50 – 100 triệu đồng

Từ 1 héc ta đến dưới 3 héc ta

Từ 100 – 200 triệu đồng

Từ 3 héc ta trở lên

Từ 200 – 500 triệu đồng

 

Khoản 1 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định:

Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, bao gồm:

- Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

- Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở. Đảm bảo cung cấp các dịch vụ gồm: điện, nước, thu gom rác thải.

- Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm: tiền sử dụng đất, thuê đất, thuế và các loại phí, lệ phí liên quan.

- Dự án thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền.

Điểm a khoản 1 Điều 194 của Luật đất đai, quy định:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định của Chính phủ về điều kiện loại đô thị để cho phép chủ đầu tư dự án, đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và nghĩa vụ tài chính về đất đai.

phân lô bán đất nềnXây dựng hạ tầng dự án đất nền

- Các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền không đủ từ hai điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã nêu thì mức xử phạt cụ thể như sau:

Diện tích đất chuyển nhượng vi phạm

Mức phạt tương ứng

Dưới 0,5 héc ta

Từ 50 – 100 triệu đồng

Từ 0,5 héc ta đến dưới 1 héc ta

Từ 100 – 200 triệu đồng

Từ 1 héc ta đến dưới 3 héc ta

Từ 200 – 500 triệu đồng

Từ 3 héc ta trở lên

Từ 500 triệu – 1 tỷ đồng

3. Lấn, chiếm đất được đưa vào chính sách nhà đất 2020

Cùng nghị định này, các chính sách nhà đất về các hành vi lấn, chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn được quy định mức phạt cụ thể:

Diện tích lấn, chiếm

Mức phạt tương ứng

Dưới 0,05 héc ta 

10 đến 20 triệu đồng

Từ 0,05 đến dưới 0,1 héc ta

20 đến 40 triệu đồng

Từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta

40 đến 100 triệu đồng

Từ 0,5 héc ta đến dưới 1 héc ta

100 đến 200 triệu đồng

Trên 1 héc ta

200 đến 500 triệu đồng

 

- Với các trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị có thể bị xử phạt gấp 2 lần mức xử phạt đã nêu trên. Mức phạt đối với cá nhân, tối đa không quá 500 triệu đồng và không quá 1 tỷ đồng đối với  tổ chức.

Lấn-chiếm-đất

Thêm một dự án khác tại Bình Dương pháp lý rõ ràng, đang triển khai giai đoạn mới

dự án căn hộ Eco Xuân Sky Residences Quốc lộ 13, thuận An, Bình Dương

4. Cập nhật Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024

Nghị định 69/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 19/12/2019 và có hiệu lực ngày 01/1/2020, quy định chung về khung giá đất áp dụng trong 5 năm tới, các tỉnh đã xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất.

Trong đó, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng có khung giá cao nhất, tối đa 162 triệu đồng/m2. Đồng thời, Nghị định cũng yêu cầu UBND cấp tỉnh, thành phố ban hành các bảng giá đất điều chỉnh cao hơn không quá 20% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất.

Bảng-giá-đất-Bình-Dương-giai-đoạn-2020-2024

Bảng giá đất Bình Dương 2020 đã được công bố ngày 01/1/2019

Riêng tại Bình Dương, bảng giá đất năm 2020 tăng so với năm 2019, nhưng vẫn đảm bảo sự hài hòa giữa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Một số tuyến đường thuộc phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một có giá đất cao đến 37,8 triệu đồng.

CTA-xem-them Công bố Bảng giá đất Bình Dương năm 2020

Nhìn chung, việc xây dựng bảng giá là tiền đề làm căn cứ tính tiền sử dụng đất cũng như các loại thuế, phí và lệ phí. Bên cạnh đó, dễ dàng tính các loại phí phạt trong lĩnh vực đất đai như: vi phạm hành chính, tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quá trình sử dụng đất đai, hoặc tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Tìm hiểu cách thức tra cứu bản đồ quy hoạch Bình Dương cập nhật mới nhất

cách tra cứu thông tin quy hoạch Bình Dương giúp anh chị xem xét kỹ khu đất trước khi quyết định mua5. Thêm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất từ ngày 10/01/2020 theo Thông tư số 07/2019/TT-BTP, bao gồm:

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất.

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất.

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất.

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

- Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật.

- Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký.

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp.

- Xóa đăng ký thế chấp.

6. Những thay đổi về xây dựng tầng tum, tầng lửng từ năm 2020

Các quy định về xây dựng tầng tum, tầng lững cũng được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo Thông tư 07/2019/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/1/2020 về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, cụ thể:

- Công trình có tầng tum với diện tích không vượt quá 30% diện tích của phần mái, dùng để che lồng cầu thang bộ hoặc giếng thang máy sẽ không được tính vào số tầng của công trình.

Tầng-tum-tầng -lửng

- Tầng lửng thuộc nhà ở riêng lẻ, cũng sẽ không được tính vào số tầng, khi diện tích sàn tầng lửng dưới 65% diện tích tầng bên dưới.

- Tầng lửng được bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật, có diện tích sàn xây dựng dưới 10% diện tích sàn tầng ngay bên dưới và không vượt quá 300 m2 sẽ không được tính vào số tầng của các công trình nhà.

- Mỗi công trình chỉ được phép có một tầng lửng và nó không tính vào số tầng của công trình.

Trên đây là những chính sách mới liên quan nhà đất sẽ được chính thức áp dụng trong năm 2020. Nếu anh chị đang tìm kiếm thị trường Bất động sản để đầu tư thì Bất động sản Bình Dương năm 2020 sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua. Tìm hiểu những dự án căn hộ tại Bình Dương trong năm 2020 ngay bên dưới.

CTA Các dự án căn hộ Bình Dương 2020

Những nội dung cần quan tâm

button-xem-phan-tich-1 Người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam cần điều kiện gì?

button-xem-phan-tich-1 Những lưu ý quan trọng khi đặt cọc mua bán nhà đất

button-xem-phan-tich-1 Hướng dẫn chi tiết thu tục mua bán chuyển nhượng nhà đất

Để biết thêm nhiều thông tin về Bất động sản Việt Nam năm 2020 nói chung cũng như Bình Dương nói riêng. Anh chị có thể truy cập Website hoặc kênh Youtube của HomeNext ngay bên dưới !

Hotline: 0908 480 055          I            Hotmail: sale@homenext.vn

HomeNext Corporation - Sàn giao dịch và tư vấn bất động sản hàng đầu Bình Dương

 

New call-to-action

Let Us Know What You Thought about this Post.

Put your Comment Below.

Bài viết liên quan:

DANH MỤC SẢN PHẨM
nha-pho-binh-duong-1
can-ho-binh-duong-1
cho-thue-binh-duong-1
nha-dat-binh-duong-1
20190514_OKIE_Grey

Sản phẩm của chúng tôi đến từ các tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Hơn nữa, chúng tôi sẽ đem đến cho anh chị những trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời. Sự hài lòng của quý khách hàng là niềm tự hào của chúng tôi.